PROGRAMUL GENERAL

AL CONFERINȚEI Zilele ASTR 2023

 

Miercuri 4 octombrie 2023

 

1500 – 1900

 

Primirea participantilor la AULA Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania din Brașov, Bd. Iuliu Maniu nr. 41A

 

1930 – 2100

 

Cocktail de bun venit la AULA Universitatii

 

 

JOI 5 octombrie 2023

 

1000 – 1906

 

Lucrările conferinței la AULA Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania din Brașov

 

2000 – 2200

 

Masă festivă la Hotelul ARO Palace, Sala Mare, Intrare pe baza de ecuson

 

 

VINERI 6 octombrie 2023

 

900 – 1100

 

Vizitarea Institutului de CercetareDezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (ICDT); Pornire de la Aula Universității

 

1100 – 1300

 

Excursie la Cheile Gradiștei

 

1300 – 1400

 

Pranz de socializare la Cheile Gradiștei

 

1400

Intoarcerea la Braṣov cu pauză la târgul Castelului Bran


 

LUCRĂRILE CONFERINȚEI Zilele ASTR 2023

JOI, 5 octombrie, 2023

 

Deschiderea conferinței

SALA AULA MAGNA

 

1000  1020

 

Prof. univ. em. dr. ing. Valeriu V. JINESCU – Președintele Academiei de Științe Tehnice din România

 

Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN – Rectorul Universității  Transilvania din Brașov

 

Ing. Dragoș Florin DAVID  Director General, Agenția Metropolitană – Brașov

 

PrezentĂri in plenul conferinței

SALA AULA MAGNA

 

1020  1050

 

P1. ACADEMICIANUL RADU VOINEA, MEMBRU FONDATOR ȘI PRIMUL PREȘEDINTE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA - 100 DE ANI DE LA NAȘTERE

 

Prof.univ. as. dr. ing. Euring Mihai MIHĂIȚĂ – Președinte de Onoare al Academiei de Științe Tehnice din România

 

 

10501120

 

P2. MODELAREA COROZIUNII ATMOSFERICE PRIN METODELE INGINERIEI CHIMICE

 

Prof.univ.dr. ing. Tănase DOBRE , ing. Ciprian ILIE,  dr. ing.  Cristian RĂDUCANU,

Prof. univ. em. dr. ing. Gheorghița JINESCU

 

 

1120– 1150

 

P3. PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI SOLUȚII PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI BIOGAZULUI ÎN ROMÂNIA

 

Dr. ing. Carmen MATEESCU

 

 

1150 – 1220

 

P4. POLITICA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI ÎN NOUA POLITICĂ ENERGETICĂ A UNIUNII EUROPENE

 

Prof.univ.dr. ing. Victor VAIDA

 

 

1220 – 1250

 

PLATFORMA NAȚIONALĂ DE MECATRONICĂ - FUNDAMENTUL DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII SMART ȘI SUSTENABILE

 

Prof.univ.em.dr.ing. Vistrian MĂTIEȘ


 

 

1250 – 1310     PAUZĂ DE CAFEA

 

 

LUCRĂRI PE SECȚIUNI

(Lucrările  vor fi susținute simultan în săli distincte)

 

 

 

Secțiunea 1A    Mecanică Tehnică și Inginerie Mecanică

 

SALA U I –2

 

Moderatori: Prof. univ. em. dr. ing. Costică ATANASIU

  Prof. univ. dr. ing. Sorin VLASE

Secretar: Prof. univ. dr. ing. Lorena DELEANU

 

1310 – 1327

 

1A.1. PARTICULARITĂȚI ALE COMPORTĂRII MECANICE ȘI CEDĂRII METAMATERIALELOR TIPĂRITE ADITIV CU RĂȘINĂ

 

Mihai Alexandru CONSTANTIN, Dragoș Alexandru APOSTOL, Dan Mihai CONSTANTINESCU

 

 

1327 – 1344

 

1A.2. IDENTIFICAREA MIȘCĂRILOR VIBRATORII DOMINANTE ALE SISTEMELOR MULTICORP CU LEGĂTURI VÂSCOELASTICE PE BAZA ANALIZEI MODALE

 

Polidor BRATU, Nicușor DRĂGAN, Adrian LEOPA

 

 

1344 – 1401

 

1A.3. REZISTENȚA STRUCTURILOR MECANICE ÎN CAZUL SUPRAPUNERII SARCINILOR/ SOLICITĂRILOR, PE BAZA CONCEPTULUI DE PARTICIPAȚIE A ENERGIEI SPECIFICE

 

Valeriu V. JINESCU, Angela CHELU, Georgeta ROMAN

 

 

1401 – 1418

 

1A.4. CALCULUL DEPLASĂRILOR RADIALE ÎN TUBURILE CU PEREȚI GROȘI, GRADATE FUNCȚIONAL

 

Vasile NĂSTĂSESCU

 

 

1420 – 1540      PAUZĂ DE PRẦNZ

 

1540 – 1557

 

1A.5. STABILITATEA DISCURILOR PERFORATE 

 

Costică ATANASIU,  Ștefan SOROHAN

 

 

1557 – 1614

 

1A.6.  INFLUENȚA INTRODUCERII MODELULUI ZONEI COEZIVE ÎN SIMULAREA LA IMPACT A COMPOZITELOR STRATIFICATE

 

Larisa Titire CHIPER, George Ghiocel OJOC, Ioana Gabriela CHIRACU, Cristian MUNTENIȚĂ, Lorena DELEANU

 

 

1614 – 1631

 

1A.7. COMPORTAMENTUL REOLOGIC DUAL ÎN REZONANȚĂ AL MATERIALELOR VÂSCOELASTICE CU PARAMETRI STRUCTURALI VARIABILI

 

Polidor BRATU, Ovidiu VASILE, Cristina NIȚU

 

 

1631 – 1648

 

1A.8. METODA VOINEA-ATANASIU: ISTORIC, REDESCOPERIRI ȘI EXTINDERI RECENTE

Daniel CONDURACHE

 

1648 – 1705

 

1A.9. PROIECTAREA, MODELAREA, SIMULAREA ȘI TESTAREA SONOTRODELOR

Ioan Călin ROȘCA, Vasile NĂSTĂSESCU

 

 

1705 – 1722

 

1A.10. CIOCNIREA SIMULTANĂ FĂRĂ FRECARE ÎN TREI PUNCTE A SOLIDULUI RIGID

Ionuț-Bogdan DRAGNA, Nicolae PANDREA, Nicolae-Doru STĂNESCU

 

 

1722 – 1739

 

1A.11. HAOS ÎN PRELUCRAREA PRIN FREZARE A UNUI CORP CILINDRIC

Elena-Larisa PREDEL, Nicolae-Doru STĂNESCU

 

 

1739 – 1756

 

1A.12. ASUPRA DINAMICII UNUI SISTEM NELINIAR

 

Samir-Andrei IACOVESCU, Polidor BRATU, Nicolae-Doru STĂNESCU

 

 

1756 – 1815

 

1A.13. ABATERILE GEOMETRICE ALE UNUI SISTEM DE BARE

 

Valentin RĂCĂȘAN, Nicolae PANDREA, Nicolae-Doru STĂNESCU


 

 

Secțiunea 1B   Mecanică Tehnică și Inginerie Mecanică

 

SALA U I – 3

 

Moderatori: Prof. univ. dr. ing. Ion VIȘA

Prof. univ. dr. ing. Daniel CONDURACHE

Secretar: Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

1310 – 1327

 

1B.1. CONCEPEREA ȘI MODELAREA CINEMATICĂ A UNUI MANIPULATOR MOBIL CU LOCOMOȚIE HIBRIDĂ PENTRU APLICAȚII AGRICOLE

 

Ioan DOROFTEI, Claudia-Ana MORAR, Marius-Gheorghe HAGAN

 

 

1327 – 1344

 

1B.2. ASPECTE TEORETICE ALE ANGRENAJELOR INTERNE CU O MICĂ DIFERENȚĂ ÎN NUMĂRUL DE DINȚI ȘI APLICAREA LOR LA MECANISMELE HIPOCICLOIDE

 

Ioan DOROFTEI, Ovidiu-Vasile CRIVOI, Ioan-Alexandru DOROFTEI

 

 

1344 – 1401
 
1B.3. PROTOTIP DE DISPOZITIV IZOCOR DE CONSERVARE PENTRU ORGANE MARI
 

Alexandru ȘERBAN, Gabriel NĂSTASE, Cătălin FETECĂU

 

 

1401 – 1418

 

1B.4. OPTIMIZAREA  NOILOR IMETODE DE SINTEZA A MECANISMELOR CU BARE CU 5 ELEMENTE CU STRUCTURI  SIMETRICE

 

Erwin-Christian LOVASZ, Tivadar DEMJEN, Alexandru OARCEA, Dan-Cristian SILAGHI-PERJU

 

 

1420 – 1540     PAUZĂ DE PRẦNZ

 

1540 – 1557

 

1B.5. STUDII PRIVIND PRECIZIA DE POZIȚIONARE A ROBOTULUI PARALEL PROHEP-LCT PENTRU TRATAMENTUL MINIM INVAZIV AL CARCINOMULUI HEPATOCELULAR

 

Doina PISLĂ, Bogdan GHERMAN, Paul TUCAN, Andrei CAILEAN, Călin VAIDA

 

 

1557 – 1614

 

1B.6. DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DE TIPARIRE 3D A PIESELOR METALICE. PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE

 

Nicolae BALC, Petru BERCE, Cosmin COSMA

 

 

1614 – 1631

 

1B.7. PREDICȚIA MODIFICĂRILOR DE FRECVENȚĂ DATORATE FISURILOR TRANSVERSALE

 

Gilbert-Rainer GILLICH, Zeno-Iosif PRAISACH,

 

 

1631 – 1648

 

1B.8. EVALUAREA FISURILOR FOLOSIND SPECTRUL DE FRECVENȚE ȘI REȚELELE NEURONALE ARTIFICIALE

 

Alexandra-Teodora AMAN, Cristian TUFISI, Gilbert-Rainer GILLICH

 

 

1648  – 1705

 

1B.9. SISTEM NOVATOR DE PROPULSIE INERŢIALĂ PENTRU ANTRENAREA UNEI PLATFORME MOBILE

 

Zoltan-Iosif KORKA, Stelica TIMOFTE

 

 

1705 – 1722

 

1B.10 STUDIU PRELIMINAR PRIVIND IMPRIMAREA 3D A NANOCOMPOZITULUI POLIETERETERCETONĂ / NANOTUBURI DE CARBON

 

Ionuț-Laurențiu SANDU, Felicia STAN, Cătălin FETECĂU, Alexandru ȘERBAN

 

 

1722 – 1739

 

1.B.11. SISTEME DE BARE CU DEPLASĂRI MICI

 

Maria-Luiza BEȘLIU-GHERGHESCU, Nicolae PANDREA, Nicolae-Doru STĂNESCU

 

 

1739 – 1756

1B.12. MICROROBOTICA ȘI NANOROBOTICA PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI MAJORE ALE INGINERIEI ÎN SEC. XXI

 

Ionel STAREȚU

 

 

1756 – 1813

 

1B.13. STUDIUL STABILITĂȚII ARTICULAȚIEI GLEZNEI UMANE ÎN TIMPUL URCĂRII ȘI COBORÂRII SCĂRILOR

 

Daniela TARNITA , Marius GEORGESCU, Gabriela MARINACHE , Diana PRUNOIU, Dănuț-Nicolae TARNIȚA

 

 

1813 – 1832

 

1B.14. ANALIZA DINAMICĂ ÎN REZONANȚĂ PENTRU STABILIREA GRADULUI DE COMPACTARE LA MODIFICAREA DISCRETĂ A PARAMETRILOR FIZICO - MECANICI CU MONITORIZARE ÎN TIMP REAL

 

Polidor BRATU, Cornelia DOBRESCU, Cristina NITU, Adrian LEOPA

 

 

1832 – 1849

 

1.B.15. EVALUAREA COMPORTĂRII DINAMICE ÎN REZONANȚĂ A MATERIALELOR REOLOGICE VÂSCOELASTICE COMPLEXE CU PARAMETRI STRUCTURALI DISCRET VARIABILI

 

Polidor BRATU, Nicolae – Doru STĂNESCU,  Ovidiu VASILE, Cristina NITU, Oana TONCIU

 

 

1849–1906

 

1B.16. MODIFICAREA COMPORTAMENTULUI REOLOGIC AL BETONULUI PROASPĂT VIBRAT PUS ÎN OPERĂ ÎN COFRAJE MECANICE PENTRU GRINZI PREFABRICATE

 

Polidor BRATU, Oana TONCIU, Adrian LEOPA, Cornelia DOBRESCU, Cristina NITU

 

 

Secțiunea 2   ElectrotehnicăEnergetică

 

SALA MULTIMEDIA, U II - B

 

Moderatori: Prof. univ. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV

Prof. univ. dr. ing. Ion POTẦRNICHE

Secretar: Dr. ing. Emil TUDOR

 

1310 – 1327

 

2.1. ENERGIA DURABILĂ ÎN MEDIUL CONSTRUIT: PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI SOLUȚII

 

Ion VISA, Macedon MOLDOVAN

 

 

1327 – 1344

 

2.2. O ANALIZĂ PRIVIND POTENȚIALUL DE ENERGIE REGENERABILĂ DIN ZONELE COSTIERE ALE MĂRII NEGRE

 

Liliana RUSU

 

 

1344 – 1401

 

2.3. EVALUAREA POTENŢIALULUI ENERGETIC AL RESURSELOR SOLARE ŞI DE VÂNT ASOCIATE LACURILOR DIN ZONA DE SUD A ROMÂNIEI

 

Eugen RUSU, Florin ONEA, Alexandra DIACONITA, Liliana RUSU

 

 

1401 – 1418

 

2.4. IMPORTANȚA PUTERII CALORICE A PELEțILOR  LIGNOCELULOZICI

 

 Cosmin SPÎRCHEZ, Aurel LUNGULEASA

 

 

1420 – 1540         PAUZĂ DE PRẦNZ

 

1540 – 1557

 

2.5. Migrarea sistemelor între diferite niveluri de realitate cuantică

 

Ioan CUNCEV

 

 

1557 – 1614

 

2.6. Comportamente stranii ale sistemelor lucrative

 

Ioan CUNCEV

 

 

1614 – 1631

 

2.7. MANAGEMENTUL STRATEGIC SI MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU COMBATEREA INCALZIRII GLOBALE

 

Eduard RADĂCEANU

 

 

1631 – 1648

 

2.8. SOLUȚII PERFORMANTE PENTRU SURSELE ENERGETICE FOLOSITE IN SISTEMELE DE ELECTROALIMENTARE ALE INFRASTRUCTURII CAILOR FERATE

 

Ion POTẦRNICHE

 

 

1648 – 1705

 

2.9. Pila de Combustie cu Hidrogen Folosită pentru Mărirea Autonomiei unui Vehicul Electric Ușor – un Studiu Experimental

 

Emil TUDOR, Ion-Cătălin SBURLAN, Ionuț VASILE, Gimi RÎMBU, Mihai GUȚU, Romulus MIHAI, Ionel CHIRIȚĂ

 

1705 – 1722

 

2.10. TERMOCENTRALE METALOTERMICE

 

Tudor Adrian COMAN

 


 

 

Secțiunea 3 & Secțiunea 4   Electronică – Automatică &  Tehnologia Informației, Comunicații,  Calculatoare și Telecomunicații

 

SALA MULTIMEDIA U II - A

 

Moderatori:  Prof.univ. dr.ing. Octavian PĂSTRĂVANU

Prof. univ. dr. ing. Silviu CIOCHINĂ

Secretar: Dr. ing. mat. Vasile SIMA

 

1310 – 1327

 

3&4.1. ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR CALCULULUI NORMEI  L-INFINIT A SISTEMELOR DESCRIPTOR

 

Vasile SIMA

 

 

1327– 1344

 

3&4.2. IDEI DESPRE INTELIGENȚA ARTIFICIALA APLICATA IN INGINERIE

 

Alexandru WOINAROSCHY

 

 

1344 – 1401

 

3&4.3. TRECEREA SEMNALELOR PRIN SISTEME LINIARE CU COEFICIENȚI PERIODICI

 

Vladimir RĂSVAN

 

 

1401 – 1418

 

3&4.4. FUNDAMENTE MATEMATICE ALE APROXIMĂRILOR DE TIP REŢEA NEURONALĂ STUDII DE CAZ ILUSTRATIVE PENTRU TEOREMA LUI CYBENKO

 

Octavian PĂSTRĂVANU, Mihaela MATCOVSCHI, Mihail VOICU

 

1420 – 1540      PAUZĂ DE PRẦNZ

 

1540 – 1557

 

3&4.5. ROLUL DIGITALIZĂRII LA PROCESUL EDUCAȚIONAL ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI INGINEREȘTI

 

Nicolae ȚĂPUȘ

 

 

1557 – 1614

 

3&4.6. DEZVOLTĂRI ÎN TEHNICA SPECTROSCOPIEI MÖSSBAUER

 

Ion BIBICU

 

 

1614  – 1631

 

3&4.7. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂŢI TERMICE ALE SISTEMELOR MICROELECTRONICE AVANSATE

 

Victor CHIRIAC, Florea CHIRIAC 

 

 

1631 – 1648

 

3&4.8. CONTROLUL MODEL FREE AL MAȘINII DE INDUCȚIE BAZAT PE CONCEPTUL DE OMOTOPIE PENTRU LINIARIZARE PRIN FEEDBACK

 

Corneliu LAZĂR

 


 

 

 

Secțiunea 5   Construcții și Urbanism

 

SALA U  I I – 2

Moderatori: Dr. ing. Victor POPA

Prof. univ. em. dr. ing. Petre PĂTRUȚ

Secretar: Prof. univ. dr. arh. Ana-Maria DABIJA

 

 

13:10 – 13:27

 

5.1. PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI SOLUȚII ÎN PROIECTAREA CLĂDIRILOR CONTEMPORANE - O PERSPECTIVĂ DE ARHITECT

 

Ana-Maria DABIJA

 

 

13:27 – 13:44

 

5.2. SOLUŢII c DE PODURI PENTRU SITUAŢII SPECIALE

 

Victor POP

 

 

13:44 – 14:01

 

5.3. MOBILITATEA URBANĂ DURABILĂ: PROVOCAREA ZONELOR URBANE

Ioan CIOBANU

 

 

14:01 – 14:18

 

5.4. CORELAREA DATELOR ISTORICE ȘI INSTRUMENTALE ÎN INGINERIA SEISMICĂ. STUDIU DE CAZ PRIVIND SURSA DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ VRANCEA, ROMÂNIA

 

Emil-Sever GEORGESCU

 

                    

14:20 – 15:40  PAUZĂ DE PRẦNZ

 

 

15:40 – 15:57

 

5.5. PROIECTAREA CLĂDIRILOR ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI CIRCULARE

 

Viorel UNGUREANU

 

 

15:57 – 16:14

 

5.6. DEZVOLTAREA DE PROIECTE EFICIENTE ȘI INOVATIVE PRIVIND OBOSEALA, DURABILITATEA ȘI SUSTENABILITATEA PODURILOR COMPUSE OȚEL-BETON ÎN ROMÂNIA

 

Edward PETZEK, Radu BĂNCILĂ, Viorel UNGUREANU

 

 

16:14 – 16:31

 

5.7. SOLUȚIE DE REABILITARE STRUCTURALĂ A UNEI CLADIRI, BAZATĂ PE DISTRIBUȚIA RIGIDITĂȚILOR LA DEPLASĂRI LATERALE ALE ELEMENTELOR PORTANTE VERTICALE. STUDIU DE CAZ

 

Ioan TUNS

 


 

 

Secțiunea 6   Ingineria Transporturilor

SALA – AULA MAGNA

Moderatori: Prof.univ. dr. ing. Gheorghe MANOLEA

Prof. univ. em. dr. ing. Gheorghe Alexandru RADU

Secretar: Dr. ing. Ioan CUNCEV

 

 

13:10 – 13:27

 

6.1. NECESITATEA DEZVOLTĂRII PORTULUI CONSTANȚA ȘI SOLUȚIILE INGINEREȘTI

 

Romeo CIORTAN, Alexandru-Cristian IONESCU, Ionel ASANACHE

 

 

13:27 – 13:44

 

6.2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR CRITICE DE SIGURANȚĂ. VERIFICARE ȘI VALIDARE

 

Radu ZLATIAN

 

 

13:44 – 14:01

 

6.3. SISTEME PENTRU SIGURANȚA ACTIVĂ ȘI PASIVĂ A AUTOMOBILULUI

 

Claudiu NEDELESCU, Anghel CHIRU

 

 

14:01 – 14:18

 

6.4. REZULTATE PRIVIND EXPLOATAREA LOCOMOTIVELOR SOFTRONIC PE CALEA FERATĂ DIN SUEDIA ȘI NORVEGIA

 

Augustin POPESCU, Constantin GUȚULESCU, Alexandru NEȚOIU, Valentin KESE

 

 

14:20 – 15:40  PAUZĂ DE PRẦNZ

 

15:40 – 15:57

 

6.5. SISTEM PENTRU TESTAREA AUTOMATĂ A CONEXIUNILOR DIN UNITĂȚILE DE CONTROL ALE LOCOMOTIVELOR

 

Alina-Gabriela NOVAC

 

 

15:57 – 16:14

 

6.6. CERCETĂRI PRIVIND TESTAREA ȘI DETERMINAREA DECELERAȚIILOR, ACCELERAȚIILOR ȘI A SPAȚIULUI DE FRÂNARE ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE ÎNCĂRCARE ALE AUTOUTILITARELOR ȘI POZIȚIONAREA ÎNCĂRCĂTURII ÎN COMPARTIMENTUL DESTINAT ACESTEIA

 

Tiberiu IONIȚĂ, Nicolae ISPAS,  Anghel CHIRU,  Daniel Dragoș TRUȘCĂ, Ioan CIOBANU, Ionuț Ciprian ANUȚOIU

 

 

16:14 – 16:31

 

6.7. CERCETĂRI PRIVIND STUDIUL COLIZIUNII FRONTALE DINTRE UN AUTOVEHICUL ȘI O BARIERĂ RIGIDĂ FIXĂ

 

Irina DUMA, Dragoș-Daniel TRUȘCĂ, Nicolae BURNETE, Adrian TODORUȚ

 

 

16:31 – 16:48

 

6.8. CONSIDERAȚII PRIVIND OMOLOGAREA / REOMOLOGAREA VEHICULELOR AUTOUTILITARE

 

Tiberiu IONIȚĂ, Nicolae ISPAS,  Anghel CHIRU,  Daniel Dragoș TRUȘCĂ, Ioan CIOBANU

 

 

16:48 – 17:05

 

6.9. TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE ÎN FABRICAREA RAMELOR ELECTRICE LA CRAIOVA

Gheorghe MANOLEA, Dumitru ȚAPU,  Laurențiu-Ionel ALBOTEANU, Alexandru NOVAC,

 

Ion GÎRNIȚĂ

 

 

17:05 – 17:22

 

6.10 CERCETARI PRIVIND FORȚELE CARE ACȚIONEAZĂ ASUPRA SISTEMULUI DE CENTURI DE SIGURANȚĂ. INFLUENȚA GREUTAȚII OCUPANȚILOR ȘI A VITEZEI DE DEPLASARE ASUPRA SISTEMULUI DE CENTURI DE SIGURANȚĂ

 

Ionuț Ciprian ANUȚOIU

 

 

17:22 – 17:39

 

6.11. STADIUL ACTUAL AL SISTEMELOR DE SIGURANȚA PASIVĂ MAI PRECIS, A MECANISMELOR DE PRETENSIONARE A CENTURILOR DE SIGURANȚĂ ȘI MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A ACESTORA

 

Ionuț Ciprian ANUȚOIU

 


 

 

 

Secțiunea 7A    Inginerie Chimică

 

SALA U I – 6

 

Moderatori: Dr. ing. Doru Vladimir PUȘCAȘU

Prof. univ. dr. ing. Tănase DOBRE

Secretar:  Dr. ing. Dumitra LUCAN

 

13:10 – 13:27

 

7A.1. ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ – MIT SAU REALITATE?

 

Doru Vladimir PUȘCAȘU,  Maria GEORGESCU , Jenica PACEAGIU,  Adriana MOANȚĂ, Ionela PETRE

 

 

13:27 – 13:44

 

7A.2. PROVOCĂRI, OPORTUNITĂȚI ȘI SOLUȚII INGINEREȘTI REFERITOARE LA ECHIPAMENTELE DE TRANSFER TERMIC DIN REACTOARELE NUCLEARE DE GENERAȚIE IV

 

Dumitra LUCAN,  Gheorghița JINESCU

 

 

13:44 – 14:01

 

7A.3. ÎMBUNĂȚIREA CARACTERISTICILOR BIO-POLIMERILOR ACOPERIȚI CU PARTICULE CERAMICE

 

Simona Nicoleta MAZURCHEVICI, Alina MARGUTA, Dumitru NEDELCU

 

 

14:01 – 14:18

 

7A.4. WANG REAGENTS: SOME SULPHUR - CONTAINING DOUBLE COMBINATION REAGENTS

 

Nai-Xing WANG, Lei-Yang ZHANG, Yue-Hua-WU, Dumitra LUCAN

 

 

14:20–15:40 PAUZĂ DE PRẦNZ

 

 

15:40 – 15:57

 

7A.5. CONSIDERAȚII PRIVIND EFECTUL ÎNTẦRZIERII APLICĂRII POLARIZĂRII ASUPRA MĂSURĂRILOR ELECTROCHIMICE CULOMETRICE FOLOSITE ÎN CALIBRAREA AMPERMETRELOR

 

George Costin  LAZAR, Ioana-Alina CIOBOTARU, Danut-Ionel VĂIREANU

 

 

15:57 – 16:14

 

7A.6. EVALUAREA ȘI MODELAREA DISPERSIEI DE PARTICULE (PM10) IN TOPOGRAFIA COMPLEXĂ A KIGALI-RWANDA

 

Elisephane IRANKUNDA, Zoltán TÖRÖK, Alexandru MEREUŢĂ, Jimmy GASORE, Alexandru OZUNU

 

 

16:14 – 16:31

 

7A.7. MATERIALE PE BAZĂ DE ARGILE UTILIZATE ÎN REȚINEREA UNOR POLUANȚI REZULTAȚI DIN ACTIVITĂȚI TIPOGRAFICE ȘI DE IMPRIMERIE

 

Ileana-Denisa NISTOR, Răzvan Constantin ANASIE, Diana-Carmen MIRILĂ, Ana-Maria ROȘU, Cosmin JINESCU

 

 

16:31 – 16:48

 

7A.8. GRADUL DE CONȘTIENTIZARE AL RISCULUI PARTICULELOR DE MICROPLASTIC / PERCEPȚIA POPULAȚIEI ÎN LUAREA DE MĂSURI DE PREVENȚIE PENTRU ACEST TIP DE RISC

 

Valeria POP, Alexandru OZUNU

 

 

16:48 – 17:05

 

7A.9. SUPRAFEȚE COMPOZITE DE TIP TIO2 – GO CU AUTOCURĂȚARE FOTOCATALITICĂ - INFLUENȚA RADIAȚIEI UV ASUPRA HIDROFILIEI FILMELOR SUBȚIRI

 

Ioana TISMĂNAR,  Anca DUȚĂ

 

 

17:05 – 17:22

 

7A.10. BIORAFINĂRIA DE METANOL: O SOLUŢIE PENTRU RECONSTRUIREA (PETRO) CHIMIEI IN ROMÂNIA

 

Alexandre C. DIMIAN

 

 

17:22 – 17:39

 

7A.11. SINTEZA 1,3 BUTADIENEI DIN ETANOl. PERFORMANŢE COMPARATIVE ALE REACTOARELOR CATALITICE CLASICE

 

Grigore BOZGA, Alma Valentina BROȘTEANU, Alexandru DIMIAN

 

 

17:39 – 17:56

 

7A.12. MEMBRANĂ POLIMERICĂ BIOACTIVĂ PENTRU EPURAREA APELOR REZIDUALE DE LA HOTELURI

 

Andrei SARBU, Sandu TEODOR, Anita Laura CHIRIAC, Tanţa Verona IORDACHE, Ferhat YARDIM, Ahmet SIRKECIOGLU, Nartzislav PETROV, Boyko TSINTSARSKI, Rodica ZĂVOIANU

 


 

 

Secțiunea 7B    Știința și Ingineria Materialelor

 

SALA U I –7

 

Moderatori: Prof. univ. dr. ing. Ioan VIDA-SIMITI

Prof. univ. dr. ing. Mihai Ovidiu COJOCARU

Secretar:  Prof. univ. dr. ing. Corneliu Marius CRĂCIUNESCU

 

 

1310 – 1327

 

7B.1. INOVAREA îN știinţa MATERIALELOR metalice PRIN INGINERIE GENOMICă

 

Alexandru GEANĂ,  Vlad BOLOCAN, Bogdan GAVRE ,  Dragoṣ VÂLSAN

 

 

1327 – 1344

 

7B.2. PARTICULARITĂȚI ALE AUTOSINTEZEI ALUMINURILOR TITANULUI ȘI NICHELULUI

 

Mihai Ovidiu COJOCARU,  Mihai BRẦNZEI

 

 

1344 – 1401

 

7.B.3. INFLUENȚA TEHNOLOGIEI DE DEPUNERE ASUPRA MORFOLOGIEI ACOPERIRILOR DIN PULBERI PE BAZĂ DE CARBURĂ DE CROM

 

Corneliu MUNTEANU, Daniela-Lucia CHICET, Bogdan ISTRATE, Adrian ȘTEFAN,

 

Ioan VIDA-SIMITI

 

 

1401 – 1418

 

7B.5 EVALUAREA TENSIUNILOR REZIDUALE ALE ALIAJULUI IN 625 FABRICAT PRIN FUZIUNEA PATULUI CU PULBERE CU AJUTORUL LASERULUI

 

Alexandru PARASCHIV, Gheorghe MATACHE , Mihai VLĂDUȚ

 

 

1420 – 1540      PAUZĂ DE PRẦNZ

 

 

1540 – 1557

 

7B.6. CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA ȘOCURILOR TERMICE LA TEMPERATURI ÎNALTE ASUPRA ALIAJELOR RENE 41 ȘI INCONEL 718

 

Elisabeta Avra UNGUREANU, Denis Aurelian NEGREA, Sorin Georgian MOGA, Daniel Constantin ANGHEL, Alin-Daniel RIZEA,, Mărioara ABRUDEANU

 

 

1557 1614

 

7B.7. UTILIZAREA PARAMETRILOR FUNCȚIONALI 3D AI RUGOZITĂȚII PENTRU EVALUAREA UZURII ÎN SISTEMUL CU PATRU BILE LUBRIFIAT CU ULEI DE RAPIȚĂ

 

Lorena DELEANU, Traian Florian IONESCU1,, Cornel SUCIU, George Ghiocel OJOC, Constantin GEORGESCU

 

 

1614 1631

 

7B.8. UTILIZAREA BENZILOR DIN ALIAJUL METALIC AMORF Cu-Zr-Al ÎN SINTEZA HETEROSTRUCTURILOR DE TIPUL METAL-OXID PENTRU APLICAȚII ÎN SENZORISTICĂ

 

Mircea NICOLAESCU, Cosmin CODREAN, Sebastian AMBRUȘ, Petru HIDIDIS , Viorel-Aurel ȘERBAN

 

1631 1648

 

7B.9. TESTAREA TEXTURĂRII SUPRAFEȚEI TITANULUI CU LASER: CARACTERIZAREA SUPRAFEȚEI ȘI ANALIZA MODIFICĂRILOR MICROSTRUCTURALE

 

Edit Roxana Moldovan, Elena Manuela Stanciu, Liana Sanda Balteș, Cătălin Croitoru, Alexandru Pascu, Ionuț Claudiu Roată, Mircea Horia Țierean

 

 

1648 1705

 

7B.10 METALURGIA ROMẦNEASCĂ, PREZENT ȘI PERSPECTIVE

 

Petru IANC

 

 

1705–1722

 

7B.11. STUDII PRELIMINARE PRIVIND SINTERIZAREA CHIMICĂ A PULBERII DE ZINC

 

Gyorgy THALMAIER, Niculina A. SECHEL, Gabriela - Alexandra RISTEIU,  Ioan VIDA-SIMITI

 

 

1722–1739

 

7B.12. TEHNOLOGII DE RECUPERARE A COBALTULUI DIN BATERIILE Li-ION UZATE

 

Ionuț BRATOSIN, Valeriu-Gabriel GHICA


 

 

 

Secțiunea 8     Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei

SALA U II – 2

Moderatori: Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai RADU

Prof. univ. dr. ing. Nicolae ILIAȘ

Secretar :     Prof. univ. dr. ing. Mihail MINESCU

 

1631 1648

 

8.1. FORMAREA SPECIALIȘTILOR PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR MINERALE ALE GLOBULUI PAMÂNTESC

 

Sorin Mihai RADU, Nicolae ILIAȘ, Iulian OFFENBERG, Iosif ANDRAS, George TEȘELEANU

 

 

16481705

 

8.2. CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI STRATEGIC APLICAT LA FIRMELE PERFORMANTE ȘI LA CELE NEPERFORMANTE

 

Sorin Mihai RADU, Nicolae ILIAȘ,, Florian BUȘE, Gheorghe Florin BUȘE, Aurelian SERAFINCEANU

 

 

1705–1722

 

8.3. FENOMENE DINAMICE PRODUSE LA EXPLOATAREA SĂRII ÎN ROMÂNIA

 

Victor ARAD, Susana ARAD, Nicolae ILIAS, George TEŞELEANU,  Liviu POPA, Marian TICU, Alina GHENESCU PLEŞA

 

 

1722–1739
 
8.4. UTILIZAREA HIDROGENULUI ÎN AMESTEC CU GAZE NATURALE ÎN REȚELELE INDUSTRIALE ȘI LOCALE
 

Timur CHIȘ, Iuliana CRISTEA, Rami DOUKEH

 

 

1739–1756

 

8.5. EVALUAREA RISCULUI PENTRU EXPLORAREA ȘI PRODUCȚIA ZACAMINTELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE

 

Neculae PANDELE

 

1756–1813

 

8.6. ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ A FENOMENELOR BIO-GEODINAMICE; DESCHIDERI ÎN CERCETAREA EXPLORATORIE

 

Florin MUNTEANU